» terug naar airconditioning

Auto airconditioner systemen 


Hoe werkt een auto a/c systeem?
De airconditioning van de auto bestaat uit een gesloten systeem waarin onder druk een koudemiddel circuleert. De werking is gebaseerd op het natuurkundige principe dat door verandering van druk de temperatuur kan worden beïnvloed. Afhankelijk van de plaats in het systeem vinden we het koudemiddel als gas of als vloeistof terug. De onderlinge componenten van de koudemiddelcirculatie zijn door slangen met elkaar verbonden en vormen een geslotensysteem. In het systeem circuleert, aangedreven door een compressor het koudemiddel. De kringloop wordt in twee segmentenopgedeeld: het deel tussen de compressor en het expansieventiel wordt hogedrukzijde (geel/rood) genoemd.

Tussen het expansieventiel en de compressor spreken we van een lagedrukzijde (blauw). In de compressor wordt het gasvormige koudemiddel samengeperst(hoge temperatuur). Het wordt onder hoge druk door de condensor geperst, waar het koudemiddel wordt afgekoeld. De droger het volgende station scheidt verontreinigingen en vocht van het nu vloeibare koude-middel. Vanaf de droger gaat het verder naar het expansieventiel. Voor het ventiel wordt een gelijkm

atige druk opgebouwd,waarna deze na het ventiel door volume vergroting kan ontspannen. De ontspanning vindt plaats in de verdamper. Doordat het vloeibare koudemiddel de warmte in het interieur opneemt, wordt het koudemiddel gasvormig. (koude lucht).De verdamper werkt tegenovergesteld aan de condensor. Daardoor de kachelventilator langs de verdamper blaast, kan deze het interieur van koude lucht voorzien. Daarna gaat het gasvormige koudemiddel terug naar de compressor en begint de kringloop van voren af aan.

Werkingseigenschappen van de airconditioning
Een ingeschakeld airconditioningssysteem heeft een aantal voor de bestuurder waarneembare eigenschappen. Het eerste dat de bestuurder merkt is een klik. Dit is het inschakelen van de magneetkoppeling op de compressor. De motor drijft de compressor alleen aan via deze magneetkoppeling, echter alleen wanneer de airco ingeschakeld is. Dit in en uitschakelen kan ook door het elektronisch regelsysteem gedaan worden. Wanneer de temperatuur van de verdamper te laag wordt of wanneer de druk in het systeem te hoog oploopt schakelt de compressor uit. Dit is onder bepaalde rijomstandigheden duidelijk hoorbaar en heel normaal. Tijdens het rijden met lage of constante snelheid is dit in en uitschakelen vaak voelbaar. Het lijkt soms net of de motor inhoudt. Ook dit verschijnsel is heel normaal.